About

Growth and learning are the summation of all we try to do with the children who are entrusted to our care. We aim to do the very best we can for every child who comes into our school, to maximise their talents and potential, to give them a solid grounding in basic academic work and to open their eyes and minds to the world that awaits them.

Fealsúnacht na Scoile

‘Sé aidhm na scoile ná an meon “Fás agus Foghlaim” a chothú i ngach páiste a thagann faoin ár gcúram. Tá sé mar chuspóir againn a bfhuil de mhaitheas i ngach páiste a chothú agus a chur chun foirfeachta, bunús daingean sa léinn a leagan iontu agus a n-intinne a mhúscailt sa saol atá rompu.’