Term 2

Week of 6th Jan.        Revision of Term 1

Week of 13th Jan.      Revision of Term 1

Week of 20th Jan.      Revision of Term 1

Week of 27th Jan.      Cad is ainm duit? …… is ainm dom.

Week of 3rd Feb.       An maith leat……? Is/Ní maith liom ……..

Week of 10th Feb.     Las na soilse. Lasfaidh mé na soilse.

Week of 24th Feb.     Múch na soilse. Múchfaidh mé na soilse.

Week of 2nd Mar.       Go raibh maith agat. Tá fáilte romhat.

Week of 9th Mar.       Cén aois thú? Tá mé …. bliana d’aois.

Week of 16th Mar.     Lá Fhéile Pádraig sona duit. Go raibh maith agat.

Week of 23rd Mar.     An maith leat bheith ag ……? Is/Ní mhaith liom bheith ag ……

Week of 30th Mar.     An bhfuil …… agat? Tá/Níl ….agam.

 

Term 1

Week of 9th Sept.    Dia duit. Dia is Muire duit.                                           

Week of 16th Sept.   Cé tusa? Is mise......                                                     

Week of 23rd Sept.   Conas atá tú? Tá/Níl mé go maith.                               

Week of 30th Sept.   Oscail an doras. Osclóidh mé an doras.            

Week of 7th Oct.       Dún an doras/Dúnfaidh mé an doras.              

Week of 14th Oct.     Cuir do chóta ort. Cuirfidh mé mo chota orm.   

Week of 21st Oct.     An bhfuil tú réidh? Tá/Níl mé réidh.                    

Week of 4th Nov.      Seo duit. Go raibh maith agat.                            

Week of 11th Nov.     Slán go fóill. Slán agus beannacht.

Week of 18th Nov.     Seas suas. Seasfaidh mé suas.

Week of 25th Nov.     Cén sórt aimsir atá ann? Tá sé.......

Week of 2nd Dec.      Tóg amach do lón. Tógfaidh mé amach mo lón.

Week of 9th Dec.     An bhfuil an obair bhaile déanta agat? Tá/Níl an obair bhaile déanta     agam.

Week of 16th Dec.     Nollaig shona duit. Agus tú féin.